Besök min Blogg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss alla...

Jag är av födsel och ohejdad vana djurintresserad vilket präglat allt

jag ägnat mig åt sedan barnsben. Då jag utbildade mig till arbetsterapeut

trodde jag att mitt djur intresse skulle hamna helt på fritidssidan, men nu har mina två största intressen i världen sammanlänkats.

 

  • Djurvårdare 
  • Arbetsterapeut
  • Vårdhundförare och terapihundförare

 

 

 

 

Stenmark 100 % Rehab AB © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

Tjänster