Våra tjänster

 

 

 

 • Terapihundsteam och fadderhundsteam
 • Utbildning samt stöd i att införa hund i vården
 • Utbildning i grön rehabilitering/omsorg
 • Förflyttningsutbildning
 • Lyftkörkorts instruktör
 • Utbildning i vardagsrehabilitering
 • Handledning: Lärande samtal och kollegahandledning
 • Utbildning i och organisation av Medicintekniska produkter
 • Utbildning i demensvård utifrån ett aktivitetsperspektiv
 • Specialkomponerade utbildningar i rehabiliterande omvårdnad
 • Utbildning av Rehabiliteringsombud/hjämpmedelsombud
 • Utbildning av Aktivitetsansvariga
 • Handledning i samt utveckling av aktiviteter i vårdboende
 • Utformning av sinnesrum
 • Kickoff dagar för omvårdnadspersonal/rehabpersonal med inriktning mot vardagsrehabilitering 
 • Kickoff/personal dagar med kamratövningar och naturäventyr

 

 

 

 

Stenmark HUNDra % Rehab © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

Tjänster