Terapihundsteam

 

 

Vi kan som team arbeta med DAT- Djurassisterad terapi

eller DAA- Djurassisterade aktiviteter. Vi arbetar både för

privatpersoner och vårdgivare.

Hunden fungerar som en motivator i rehabiliteringsarbetet

och blir på så sättet terapeutiskt verktyg. Hunden är alltid

tillsammans med mig  och jag guidar hund och

patient till en framgångsrik samvaro där deltagaren når sina mål.

 

 

Stenmark 100 % Rehab AB © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

Tjänster