Hundintervention med barn

Vi arbetar med barn med en mångfald av utvecklingsbehov. Både

i enskild regi och i samverkan med andra aktörer bl.a. barnhabiliteringen

i Linköping, Terapihundskolan, Fadderhundskolan och REDE.  Terapihunds-team och Fadderhundsteam arbetar bl.a. med att stötta pedagogernas och

specialpedagogernas insatser. I egen regi arbetar vi med privata insatser

både individuellt och i grupp.

 

  • Träningskurser med barn med särskilda behov
  • Äventyrspedagogik i skola och förskola
  • Hundrädda barn och deras familjer

 

 

 

 

Stenmark 100 % Rehab AB © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

Tjänster

Nyhet!!

Intresseförfrågningar för att se över hur många familjer och deras barn som skulle vara intresserade att träffa Terapi/Fadderhundsteam finns nu utskickade till länets habiliteringar. Jag har hittat lokaler att hålla till i där inomhus & utomhus aktiviteter även för rullstolsburna fungerar alldeles utmärkt. Eftermiddags och helgaktiviteter planeras!!

 

Sprid nyheten och anmäl er på info@100rehab.se